0
Вход и Регистрация
Телефон за поръчки 0894415525

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). Използването на предлаганите от електронния магазин услуги е възможно само след като приемете и се съгласите с настоящите условия. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.supermall.bg фирма "Ей Ви Си България" ЕООД, с ЕИК 202098479 и адрес за кореспондения гр. Варна, бул. Сливница № 169, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на лични данни "Ей Ви Си България" ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Чл.1. ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ:
Във връзка с предоставяните Услуги "Ей Ви Си България" ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
(1.1) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като Клиенти;
(1.2) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(1.3) физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане по телефон), рекламации, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към "Ей Ви Си България" ЕООД
(1.4) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към "Ей Ви Си България" ЕООД

Чл.2. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ:
   2.1. Информация, която Вие предоставяте
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез електронния магазин. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
   (а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).
   (б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт.
    - Последни поръчки – включва информация за всички поръчки от създаването на акаунта, вкл. № на поръчка, дата на поръчката, поръчани продукти, цени и обща сума на поръчката, състояние (статус) на поръчката.
    - Информация за плащане – включва имена, телефон, адрес, метод на плащане.
    - Информация за доставка – включва имена на получателя (може да е лице, различно ползвателя на акаунта), телефон, адрес, метод на доставка.
   (в) Специални категории/чувствителни данни. Услугите на "Ей Ви Си България" ЕООД и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта (включително чрез контактната форма на Сайта), чрез електронна поща или по телефона към "Ей Ви Си България" ЕООД, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
"Ей Ви Си България" ЕООД няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.
   (г) Форма за контакт. Формата за контакт Ви дава възможност да се свържете с нас във връзка със запитвания, рекламации, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция. Вашите съобщения съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в тях.
   (д) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонните номера на "Ей Ви Си България" ЕООД, чрез изпращане по електронна поща или контактна форма, "Ей Ви Си България" ЕООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
   2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите
   (а) Вашите поръчки. Тази секция се отнася за всички Ваши поръчки чрез Сайта и не се отнася до поръчки, за които са използвани други форми на кореспонденция и комуникация (контактна форма на сайта, запитване и/или поръчка чрез e-mail, и/или обаждане по телефона. Секцията “Вашите поръчки” Ви дава възможност да преглеждате изпратените от Вас и съхранявани в акаунта Ви и в нашата база данни поръчки от създаването на акаунта Ви. Секцията “Вашите поръчки” съдържа информация за Поръчка №, Дата, Общо (сума на поръчката), Състояние. В случай на необходимост, тази секция Ви позволява да поръчате отново същия/същите артикул/и.
   (б) Информация за плащане. Тази секция се отнася за необходимата ни за обработка на поръчките Ви информация за плащане, включително имена, телефон, адрес, метод на плащане. Секция „Информация за плащане“ Ви дава възможност да преглеждате и в случай на нужда да коригирате предоставените от Вас лични данни, които ще се използват за обработване на Вашата поръчка.
   (в) Информация за доставка. Тази секция се отнася за необходимата ни за обработване на поръчките Ви информация, включително имена на получателя (може да е лице, различно ползвателя на акаунта), телефон, адрес, метод на доставка. Секция „Информация за доставка“ Ви дава възможност да преглеждате и в случай на нужда да коригирате предоставените от Вас данни, които ще се използват за обработване на Вашата поръчка.
Поради това, че изпращането на поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към "Ей Ви Си България" ЕООД, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.
   (г) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:
    - За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
    - Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
    - Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.
   (д) Бисквитки. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на cookies - "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове, които нашият уебсайт може да запише на компютрите ви или мобилните ви устройства, когато посещавате определена страница или сайта като цяло. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги. Благодарение на тези файлове, нашият и други сайтове ще могат да разпознаят вашето устройство следващия път, когато ги посетите.
Бисквитките изпълняват много и различни функции. Ние ползваме бисквитки, за да:
   - Анализираме колко добре работи сайта ни
   - Кои са най-посещаваните страници и секции в сайта
   - Кои са най-ползваните функционалности в сайта
   - Има ли страници, които не успяват да се визуализират и на кои браузъри и операционни системи става това
   - За да ви поднасяме максимално релевантно, полезно и интересно съдържание
   - Маркетинг и рекламни дейности
Не съхраняваме лични данни в бисквитките си.

Какви бисквитки използваме?

Видове бисквиткиИзползвани отОписание
Зaдължитeлни функционални биcĸвитĸиwww.supermall.bg Google Tag ManagerTeзи биcĸвитĸи ca зaдължитeлни зa нopмaлнaтa paбoтa нa yeбcaйтa и нe мoгaт дa бъдaт изĸлючвaни. Използват се за работата и поддържане на потребителската сесия и сигурен вход в сайта. Благодарение на тях запомняме вашите предпочитания – например, къде сърфирате в сайта ни, имате ли регистрация или не, влезли сте в профила си или не и др. С информацията от тях вие получавате максимално персонализирано съдържание и оферти, виждате последно разгледани продукти, артикули в сравнение и любими.
Маркетингови бисквиткиAddThisТези бисквитки се използват от рекламни партньори и за показване на реклами според вашите интереси. Забраняването им няма да намали броя реклами, но може да започнете да виждате по-малко релевантни реклами на този или други сайтове
Зa eфeĸтивнocтGoogle Analytics
Facebook Pixel
Zopim
Тези бисквитки позволяват анализа на използваемостта на сайта и оптимизиране на работата му. Измерват броя на посещенията, кои страници са посещавани, източниците на трафик, обща информация за устройства, размер на екран, вид браузър и др. Събираната инфopмaция e aнoнимнa.

Можете да спрете бисквитките на Supermall.bg от специалната секция за управление на бисквитки или като натиснете бутона (Помощ) на браузъра си и потърсите настройките на бисквитките в него. Повече за бисквитките може да научите на www.aboutcookies.org.

Чл.3. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
"Ей Ви Си България" ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
(а) Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и "Ей Ви Си България" ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.
б) Легитимен интерес. Това са цели, свързани със законните Ви интереси и/или интереси на "Ей Ви Си България" ЕООД. Тези цели включват:
   - Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
   - Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
   - Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
   - Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, рекламации,  искания и друга кореспонденция;
   - Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на "Ей Ви Си България" ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
(в) Законови задължения. Целите, свързани със спазване на законови задължения на "Ей Ви Си България" ЕООД включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на "Ей Ви Си България" ЕООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.
(г) Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Чл.4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:
Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данниПериод на съхранениеПояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес).За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 2 /две/ години от прекратяване на регистрацията.Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка защитаване на правата Ви.
Лог, удостоверяващ изпращането на поръчките.За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт.Поради това че изпращането на поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към нас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.
Последни поръчки (изпратените от Вас поръчки с прилежащото им съдържание)За срок до 2 /две/ годиниПоръчките се съхраняват за период до две години от датата на изпращане. При изтриване/закриване на акаунт преди този срок се изтрива цялото съдържание във връзка с тях, с изключение на номера на поръчката и лога, удостоверяващ изпращането, който се изтрива след изтичане на двегодишния срок.
Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, IP адрес)За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунтаТози лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)За период до 1 /една/ годинаСървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и други устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обажданияЗа срок до 2 /две/ години с цел подсигуряване надеждността на услугата. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, рекламации, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонните номера, чрез изпращане чрез контактна форма или електронна поща, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 2 /две/ години.
 Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите. За описание на използваните бисквитки вижте “Политика за използване на Бисквитки


Чл.5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
"Ей Ви Си България" ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвидените в закона случаи. Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.
  5.1. Доставчици и подизпълнители
"Ей Ви Си България" ЕООД използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици "Ей Ви Си България" ЕООД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.
  5.2. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на "Ей Ви Си България" ЕООД и/или други потребители на Услугите.
  5.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Чл.6. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Регламентът предвижда следните права:
  6.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.
  6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.
  6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.
  6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
  6.5. Закриване на акаунт. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 2 /две/ години се съхраняват:
   - С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 2 /две/ години след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Вижте точка “Срок на съхранение”.
   - Поради това, че изпращането на поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към нас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.
    - Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.
    - С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.
  6.6. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
  6.7. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
  6.8. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.
  6.9. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.
  6.10. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 6.11. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
 6.12. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Чл.7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
"Ей Ви Си България" ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Чл.8. ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Отговорник по защита на данните на "Ей Ви Си България" ЕООД

Дата на последна актуализация: 23.05.18 г.

magnifier